VAŠI PODATKI

POSLOVNI IN DOLGOROČNI NAJEMI VOZIL

RENTY RENT A CAR

MESEČNI, POLLETNI ALI VEČLETNI NAJEM

Dolgoročni najemi vozil so za dinamična podjetja boljša alternativa kot nakup vozil, saj imate lahko na ta način natančno načrtovane mesečne izdatke in prihranek likvidnih sredstev. Vozilo, ki je predmet najema, se ne izkazuje v vaši bilanci stanja kot osnovno sredstvo tako so stroški frinanciranja in amortizacije vozila breme najemodajalca.  Fiksni mesečni znesek najemnine, (ki že zajema zavarovanje, nabavo, vzdrževanje ter vse ostale stroške), lahko izkazujete pod postavko »stroški storitev«, DDV pa se obračunava sproti pri znesku mesečne najemnine.

PREDNOSTI DOLGOROČNEGA NAJEMA VOZILA:

  •  Fiksni mesečni znesek
  •  Možnost predčasne prekinitve
  •  Projektni najem vozila
  •  Najem že v roku 24 ur
  •  Razbremenjena osnovna sredstva v bilanci stanja
  •  Mesečno obračunavanje DDV 

Monthly rental without
engaging own capital

Complete and
planned expenses

Included all costs
regarding the maintenance
of the vehicles

Replacement
vehicle

24 hour mobile
insurance

Informativni izračun
si en